Categories
כתיבת תוכן

למה אי אפשר לכתוב: המחשבות שלי סביב מחסומי כתיבה

אני אתחיל את הפוסט הזה בהצהרה מטופשת, מגלומנית, קצת סובלת משיגעון גדלות: אין דבר כזה מחסום כתיבה. אין דבר כזה מחסום אינסטלציה, אין דבר כזה מחסום מזכירות ואין דבר כזה מחסום טיפול. אדם העוסק בבניית קני קוקייה לשעונים לא סובל ממחסום בניית קנים. זו העבודה שלו: הוא קם אליה בבוקר, הוא מבצע אותה, חוזר בסוף […]